Maisu piegāde ZAAO 2017/5/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/5/m

3.

CPV klasifikators

18930000-7

4.

Iepirkuma priekšmets

Maisu piegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2017.gada 29.maijā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA Polyfab Grupa, reģ.Nr. 40103854920

7.

Līgumcena

EUR 17250,00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 02.06.2017.