Maisu piegāde ZAAO 2017/5/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 64281250        
Fakss 64281251        

2.

Kontaktpersona

Nestandarta atkritumu savākšanas nodaļas vadītāja Anna Kovaļova, tālr.28626523

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/5/m

4.

CPV klasifikators

18930000-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Maisu piegāde

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Dzelzceļa iela 5, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 02.05.2017. plkst. 9:30, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma izpildes termiņš

90 dienas

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 28.04.2017. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 02.05.2017. laikā no plkst. 8.00 – 9.30 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai

 Paziņojuma publicēšanas datums: 18.04.2017.