Ķīpu preses piegāde un uzstādīšana ZAAO 2014/23/l

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2014/23/l

3.

CPV klasifikators

42636000-3

4.

Iepirkuma priekšmets

Ķīpu preses piegāde un uzstādīšana

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2015.gada 16.jūnijā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

Personu apvienība SIA „Ecotechno”, reģ.Nr. 444103082675, un RIKO EKOS D.O.O., reģ.Nr. SI31130348

7.

Līgumcena

EUR 205279.50 (bez PVN)

Iepirkums īstenots projekta„CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” ietvaros, izmantojot EUR 153 495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu attīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org

Paziņojuma publicēšanas datums: 25.06.2015.