Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Daibe” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai ZAAO 2017/13/l

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/13/l

3.

CPV klasifikators

24000000-4

4.

Iepirkuma priekšmets

Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Daibe” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2017.gada 30.oktobrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA „EURECO”, reģ.Nr.40103343528

7.

Līgumcena

EUR 106 880.00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 31.10.2017.