Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Daibe” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai ZAAO 2016/16/l

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabašanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais, mob.tel.:29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/16/l

4.

CPV klasifikators

24962000-5

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Daibe” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 14.06.2016. plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

12 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 13.06.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 14.06.2016. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

Paziņojuma publicēšanas datums: 10.05.2016.