Jaunu darba staciju izveide šķiroto atkritumu manuālās šķirošanas līnijā ZAAO 2015/6/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2015/6/m

3.

CPV klasifikators

42000000-6

4.

Iepirkuma priekšmets

Jaunu darba staciju izveide šķiroto atkritumu manuālās šķirošanas līnijā

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2015.gada 26.maijā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA Jāņrāmis, reģ.Nr. 44103014861

7.

Līgumcena

EUR 39893,00 (bez PVN)

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 24.08.2015. 

Izraksts protokolam iepirkumam ZAAO 2015/6/m (*pdf)