Īsziņu (SMS) nosūtīšana SIA „ZAAO” klientiem ZAAO 2016/29/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/29/m

3.

CPV klasifikators

64200000-8

4.

Iepirkuma priekšmets

Īsziņu (SMS) nosūtīšana SIA „ZAAO” klientiem

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2016.gada 6.oktobrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA SMS solutions, reģ.Nr. 40203006794

7.

Līgumcena

EUR 3700.00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 13.10.2016.