Ilgtermiņa aizdevuma saņemšana ZAAO 2018/3/l

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Finanšu daļas vadītāja Ieva Barutina, mob.tel.:29160484

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/3/l

4.

CPV klasifikators

66110000-4

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Ilgtermiņa aizdevuma saņemšana

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Rīgas iela 32, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 08.02.2018. plkst. 9.30, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

60 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 07.02.2018. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 08.02.2018. laikā no plkst. 8.00 – 9.30 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Paziņojuma publicēšanas datums: 18.01.2018.