Iebraucamā konteinera piegāde ZAAO 2017/1/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu: 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/1/m

3.

CPV klasifikators

34928480-6

4.

Iepirkuma priekšmets

Iebraucamā konteinera piegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2017.gada 2.martā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA Akords-3, reģ.Nr.44103005746

7.

Līgumcena

EUR 11000.00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 08.03.2017.