Frontālā teleskopiskā iekrāvēja noma ZAAO 2018/7/l

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais

mob.tel: 29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/7/l

4.

CPV klasifikators

43250000-0

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Frontālā teleskopiskā iekrāvēja noma

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 16.03.2018. plkst. 9.30, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

36 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 15.03.2018. laikā no plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 16.03.2018. laikā no plkst. 8.00 – 9.30 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Paziņojuma publicēšanas datums: 23.02.2018.