Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana SIA “ZAAO” darbiniekiem ZAAO 2016/31/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/31/m

3.

CPV klasifikators

55523000-2

4.

Iepirkuma priekšmets

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana SIA “ZAAO” darbiniekiem

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2016.gada 22.decembrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA Leo būvmateriāli, reģ.Nr. 54103091311

7.

Līgumcena

EUR 24998.40 (bez PVN)

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 30.12.2016.