Dīzeļdegvielas piegāde ZAAO 2018/14/l

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Ražošanas daļas vadītājs Andis Liepiņš, tālr. 64281250

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/14/l

4.

CPV klasifikators

09100000-0

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Dīzeļdegvielas piegāde SIA „ZAAO” vajadzībām saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

SIA „ZAAO” Transporta nodaļas degvielas uzpildes tanks Valmierā, Mūrmuižas ielā 15 un SIA „ZAAO” cieto sadzīves atkritumu (CSA) noglabāšanas poligons „Daibe”, „Stūri”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 07.08.2018.plkst. 9.30, EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/

8.

Līguma darbības termiņš

12 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 07.08.2018. plkst. 9.30 Pasūtītāja profila adresē www.zaao.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.  

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu


Paziņojuma publicēšanas datums: 01.07.2018.