Degvielas piegāde ZAAO 2018/14/l

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/14/l

3.

CPV klasifikators

09100000

4.

Iepirkuma priekšmets

Dīzeļdegvielas piegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2018.gada 19.septembrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA “Neste Latvija”, reģ.Nr. 40003132723

7.

Līgumcena

EUR 444 000,00  (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 20.09.2018.