Dalīti savākto atkritumu iegāde no cieto sadzīves atkritumu poligona “Daibe” un šķiroto atkritumu savākšanas noliktavas Dzelzceļa ielā 5, Valmierā

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250

e-pasts: zaao@zaao.lv

2.

Kontaktpersona

Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma

mob.tel: 26132288

5.

Izsoles priekšmets

DALĪTI SAVĀKTO ATKRITUMU IEGĀDE NO CIETO SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA “DAIBE” UN ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS NOLIKTAVAS DZELZCEĻA IELĀ 5, VALMIERĀ

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads un šķiroto atkritumu savākšanas noliktava Dzelzceļa iela 5, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 29.10.2018. plkst. 10.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā, 303.kabinetā

8.

Līguma darbības termiņš

5 gadi

9.

Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta

līdz 26.10.2018. laikā plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 29.10.2018. plkst. 8.00 - 10.00, Rīgas ielā 32, Valmierā

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 08.10.2018.