CSA poligona „Daibe” 1.atkritumu noglabāšanas krātuves rekultivētās ZA nogāzes izolējošā seguma drenāžas sistēmas modernizācija ZAAO 2017/6/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/6/m

3.

CPV klasifikators

45231300-8

4.

Iepirkuma priekšmets

CSA poligona „Daibe” 1.atkritumu noglabāšanas krātuves rekultivētās ZA nogāzes izolējošā seguma drenāžas sistēmas modernizācija

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2017.gada 31.maijā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

Personu apvienība “VT KUUM”, reģ.Nr. 40203070394

7.

Līgumcena

EUR 99953.88 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 09.06.2017.