CSA poligona „Daibe” 1.atkritumu noglabāšanas krātuves rekultivētās ZA nogāzes izolējošā seguma drenāžas sistēmas modernizācija ZAAO 2017/6/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 64281250        
Fakss 64281251        

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs Ģirts Kuplais, tālr.29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/6/m

4.

CPV klasifikators

45231300-8

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

CSA poligona „Daibe” 1.atkritumu noglabāšanas krātuves rekultivētās ZA nogāzes izolējošā seguma drenāžas sistēmas modernizācija

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons „Daibe”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 03.05.2017. plkst. 9:00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma izpildes termiņš

2 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 02.05.2017. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 03.05.2017. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai

 Paziņojuma publicēšanas datums: 21.04.2017.