CSA poligona “Daibe” 1. rekultivētās atkritumu krātuves infiltrāta apsaimniekošanas infrastruktūras modernizācijas darbi ZAAO 2018/19/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/19/m

3.

CPV klasifikators

71300000-1

4.

Iepirkuma priekšmets

CSA poligona “Daibe” 1. rekultivētās atkritumu krātuves infiltrāta apsaimniekošanas infrastruktūras modernizācijas darbi

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2018.gada 25.septembrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

Mativesi OÜ, reģistrācijas numurs 11423206

7.

Līgumcena

EUR 41 900,00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 08.10.2018.