Buldozera bez operatora noma ZAAO 2018/17/l

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs Ģirts Kuplais, mob.tel.:29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/17/l

4.

CPV klasifikators

90512000-9

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Buldozera bez operatora noma

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons „Daibe”, „Stūri”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 15.10.2018.plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

12 mēnesis

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 15.10.2018. plkst. 9.30 Pasūtītāja profila adresē www.zaao.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Paziņojuma publicēšanas datums: 12.09.2018.