Buldozera bez operatora noma ZAAO 2018/17/l

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/17/l

3.

CPV klasifikators

90512000-9

4.

Iepirkuma priekšmets

Buldozera bez operatora noma

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2018.gada 29.oktobrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA “NEW KV”, reģ.Nr. 54103100281

7.

Līgumcena

EUR 108 000,00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 29.10.2018.