Biroja tehnikas iekārtu servisa apkalpošana un remonts, kasešu piegāde ZAAO 2016/28/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu: 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/28/m

3.

CPV klasifikators

50310000-1

4.

Iepirkuma priekšmets

Biroja tehnikas iekārtu servisa apkalpošana un remonts, kasešu piegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2016.gada 6.oktobrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA Norel IT, reģ.Nr. 44103026269

7.

Līgumcena

EUR 14805,68 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 11.10.2016.