Atkritumvedēja ar hidromanipulatoru piegāde ZAAO 2016/8/l

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Ražošanas daļas vadītājs – Andis Liepiņš, mob.tel.:26307331

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/8/l

4.

CPV klasifikators

34130000-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Atkritumvedēja ar hidromanipulatoru piegāde

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Agroserviss, Kauguru pagasts, Beverīnas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 04.04.2016..plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

1 mēnesis no līguma noslēgšanas

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 01.04.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 04.04.2016. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

Paziņojuma publicēšanas datums: 23.02.2016.