Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde ZAAO 2018/20/l

 SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Ražošanas daļas vadītājs – Andis Liepiņš

mob.tel: 26307331

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/20/l

4.

CPV klasifikators

34130000-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde 

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Mūrmuižas iela 15, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 07.12.2018. plkst. 9.30 https://www.eis.gov.lv/EIS/

8.

Līguma darbības termiņš

3 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 07.12.2018. https://www.eis.gov.lv/EIS/

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Paziņojuma publicēšanas datums: 20.11.2018.