Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde ZAAO 2018/20/l

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/20/l

3.

CPV klasifikators

34130000-7

4.

Iepirkuma priekšmets

Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2018.gada 11.decembris

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

“Orange Truck Service” SIA, reģ.Nr. 43603031563

7.

Līgumcena

EUR 135 000.00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 11.12.2018.