Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde ZAAO 2017/3/l

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/3/l

3.

CPV klasifikators

34130000-7

4.

Iepirkuma priekšmets

Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2017.gada 31.maijā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA Volvo Truck Latvia, reģ.Nr.40003287135

7.

Līgumcena

EUR 113 930.00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 31.05.2017.