Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde ZAAO 2016/17/l

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Ražošanas daļas vadītājs – Andis Liepiņš, mob.tel.:26307331

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/17/l

4.

CPV klasifikators

34130000-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Agroserviss, Kauguru pagasts, Beverīnas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 06.06.2016. plkst. 9.30, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

2 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 03.06.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 06.06.2016. laikā no plkst. 8.00 – 9.30 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

Paziņojuma publicēšanas datums: 10.05.2016.