Atkritumu kompaktora piegāde un serviss ZAAO 2018/21/l

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Ražošanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais

mob.tel: 26307331

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/20/l

4.

CPV klasifikators

34130000-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Atkritumu kompaktora piegāde un serviss

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 22.01.2019. plkst. 9.30 https://www.eis.gov.lv/EIS/

8.

Līguma darbības termiņš

3 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 22.01.2018. https://www.eis.gov.lv/EIS/

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Paziņojuma publicēšanas datums: 03.01.2019.