ZAAO vides izglītības projekta "Cilvēks vidē 2018" noslēguma pasākums