Valsts vides dienesta ģenerāldirektores vizīte RAAC "Daibe"