SIA „ZAAO” noslēdz sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju