Projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” dalībnieku vizīte RAAC Daibe