Moldovas Republikas Ziemeļu reģiona pašvaldību pārstāvji pie SIA ZAAO apgūst atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, ieviešanu un attīstīšanu