Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte RAAC "Daibe"