100 izglītības iestādes iesaistījušās vides zinību padziļinātā apguvē