ZAAO 2012/9/m Transporta, civiltiesiskā, industriālo un komerciālo īpašumu apdrošināšana

Ņemot vērā, ka paziņojumā par plānoto līgumu, kas publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā nav norāde, ka iepirkums sadalīts divās daļās, tad iepirkums pārtraucams.