ZAAO 2012/3/m Finanšu līzinga pakalpojums atkritumu savākšanas automašīnas iegādei

Iepirkums pārtraukts, jo izdarot grozījumus iepirkuma instrukcijā, būtiski paplašinājies to personu loks, kuriem iespējams iesniegt piedāvājumus iepirkumā.