Stieples piegāde ZAAO 2015/10/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2015/10/m

3.

CPV klasifikators

44300000-3

4.

Iepirkuma priekšmets

Stieples piegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2014.gada 14.maijā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA VIDES TEHNIKA, reģ.Nr.40103191846

7.

Līgumcena

EUR 6880.00 (bez PVN)

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 27.05.2015.