Nolietotas elektrotehnikas savākšana

Nolietotas elektrotehnikas savākšana

No iedzīvotājiem ZAAO savāc nolietotu, neizjauktu vai neizkomplektētu sadzīves elektrotehniku pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma bez maksas. Transporta pakalpojuma maksa ir 3 EUR, neatkarīgi no savācamo priekšmetu skaita vienā reizē. 

Nolietotu sadzīves elektrotehniku var nogādāt arī uz EKO laukumiem.