Maisi

Sadzīves atkritumu savākšanai
Maisu cena (6 gab.)
EUR 17,28 - 100 L 

*Izņemot Saulkrastu novadā 
Maisu cena (12 gab.)
EUR 19.24 - 70 L

** Iegādāties var ZAAO birojā Valmierā un EKO laukumos-birojos Limbažos, CēsīsSaulkrastos.