Finanšu līzinga pakalpojums kravas atkritumvedēja iegādei ZAAO 2015/5/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2015/5/m

3.

CPV klasifikators

66114000-2

4.

Iepirkuma priekšmets

Finanšu līzinga pakalpojums kravas atkritumvedēja iegādei

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2015.gada 20.martā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA SEB Līzings, reģ.Nr. 50003334041

7.

Līgumcena

EUR 4533.31 (bez PVN)

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 31.03.2015.