EKO laukuma EEIA un bīstamo atkritumu uzglabāšanas konteinera izgatavošana un uzstādīšana ZAAO 2015/7/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2015/7/m

3.

CPV klasifikators

44211100-3

4.

Iepirkuma priekšmets

EKO laukuma EEIA un bīstamo atkritumu uzglabāšanas konteinera izgatavošana un uzstādīšana

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2015.gada 5.maijā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

D.Piebalga individuālais uzņēmums, reģ.Nr. 44102002992

7.

Līgumcena

EUR 3920,00 (bez PVN)

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 18.05.2015.