Autoriepas

Autoriepas

Eko laukumos:

 Fiziskas personas gada laikā bez maksas var nodot 4 (četras) vieglo transportlīdzekļu riepas, kuru diametrs nepārsniedz 1.4 m.

Autoriepas neierobežotā apjomā var nogādāt CSA poligonā "Daibe", Stalbes pagastsā, Pārgaujas novadā.
Maksa 100 EUR/t + 21%PVN

Gadījumā, ja autoriepas nepieciešams savākt to atrašanās vietā, maksa par pakalpojumu ir 28.25 EUR/m3 + 21%PVN