Atkritumu sagatavošanas apglabāšanai rezultātā radušos materiālu maisījuma iegādes tiesības