Atkritumu ievešana poligonā

Ievedamo atkritumu veidi un tarifi (spēkā no 01.06.2018.)

 Atkritumu veidsAtkritumu kodsTarifs, EUR/t bez PVN
1

Sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi, arī atsevišķi savāktie atkritumi (nešķiroti sadzīves atkritumi)

Sabiedrisko_pakalpojumu_regulatora_padomes lēmums par tarifa apstiprināšanu_09.11.2011

*Dabas resursu nodoklis tiek piemērots atbilstoši 19.06.2015. valdes apstiprinātajai "Kārtībai, kādā nosaka piemērojamo Dabas resursu nodokļa apmēru par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Daibe""

20030163,22
1.1Liela izmēra atkritumi20030763,22
2Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi)20020115,00
3Būvniecības (arī ceļu būves) ēku nojaukšanas atkritumi  
3.1Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem17010720,00
3.2Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem17090450,00
3.3Azbesta saturoši būvniecības atkritumi (jumta šīferis)17060583,00
3.4Azbesta atkritumu iepakošana 18,00
4Nolietotas automašīnu riepas160103100,00
5

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas ar sausnas saturu ne mazāku kā 15%**

** Katrai atvesto dūņu partijai/kravai nepieciešams iesniegt dūņu kvalitātes apliecību

19080515,00
6Ražošanas atkritumi 80,00

Par citu veidu atkritumu pieņemsanas nosacījumiem zvanīt uz tālruni 641 32822

Norēķināties par atkritumu noglabāšanu fiziskas personas var skaidrā naudā poligonā uz vietas. Atkritumu ievedējam tiek izsniegta darījumu apliecinoša kvīts un kases čeks.

Juridiskām personām ievest atkritumus poligonā "Daibe" atļauts tikai pēc līguma noslēgšanas. Lai juridiskās personas noslēgtu līgumu, lūdzam nosūtīt sava uzņēmuma rekvizītus un plānoto poligonā ievedamo atkritumu veida nosaukumus uz e-pastu zaao@zaao.lv vai poligons@zaao.lv. Norēķināties iespējams pēc pakalpojuma saņemšanas, ar pārskaitījumu.

Vēršam uzmanību uz to, ka atkritumu transportēšanai nepieciešama Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvaldes izsniegta Atkritumu pārvadāšanas atļauja!

Informācijai:

- Poligona "Daibe" darba laiks katru dienu 8:00 - 17:00

- tālrunis: 641 32822; mob.tālrunis: 28394140

- e-pasts: poligons@zaao.lv