Uz kādiem darbiem ZAAO aicina vides iniciatīvā "100 darbi Latvijai?"