Lai pasargātu 3 kokus no nociršanas, otrreizējai pārstrādei jānodod: