Šķiroto atkritumu savākšana

juridiskam zaao transports

ZAAO transports

Šķiroto atkritumu savākšana noslēdzot līgumu.

Vācam šķirotus sadzīves atkritumus:

  • Kartons
  • Makulatūra
  • Logu stikls
  • Pudeļu stikls
  • PET pudeles
  • Polietilēns

juridiskam eko laukums

EKO laukums

EKO laukumu adreses

Lielgabarīta, būvgružu, zaļie, elektriskie un elektroniskie, videi kaitīgie (riepas u.c.) atkritumi no juridiskām personām NETIEK pieņemti EKO laukumos.

Informācija par atkritumu šķirošanu:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 26132288 darba laikā no 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

ZAAO darbības zona