Attīstības plānošanas dokumenti

Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam. Skatīt šeit