ZAAO vides izglītībā URDA burti nozīmē

universāla, raiba, draudzīga, atmosfēra
24% (16 votes)
universāla, radoša, dabaszinību, apmācība
66% (44 votes)
unikāla, radoša, draugu, apvienība
10% (7 votes)
Total votes: 67