ZAAO Dalībnieku sapulce ievēl jaunu valdes priekšsēdētāju