Akcijā "Sper EKO soli" piedalās klients, kurš nodevis nolietotu elektrotehniku (EEIA)

nogādājot EEIA uz kādu no 20 EKO laukumiem
44% (18 votes)
piesakot EEIA savākšanu no savas mājsaimniecības adreses
12% (5 votes)
abos iepriekšminētajos variantos
44% (18 votes)
Total votes: 41